Новини

 

Уважаеми ученици, ОУ "Никола Вапцаров", Асеновград, въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 година. Учебният процес ще бъде проведен при спазване на съществуващото седмично разписание с начален час 8.00 до 13.00 часа. Учениците, които имат дигитални устройства, ще бъдат обучавани чрез тях, а на всички останали ученици материалът ще им бъде предоставен на хартиен носител от образователните медиатори. При въпроси и за "обратна връзка" вашите учители са на разположение. 

Желаем Ви здраве, заедно ще се справим!

Ново:

Уважаеми ученици и родители, съгласно Заповед на Министъра на Образованието и науката Красимир Вълчев и Заповед на Директора на училището РД-10-1163/30.03.2020 година, дистанционното обучение продължава до 12.04.2020 година.

Останете здрави!