Училищен екип

 

Директор – Калина Василева

ЗДУД – Мария Николова

 

Учители в подготвителна група

Марияна Ташева – старши учител

Светлана Андонова – старши учител

Венета Законова – старши учител

Фатма Рами – учител

 

Учители в начален етап на обучение

Класни ръководители – I клас:

Румяна Терзиева  – старши учител

Тодорка Канатова  – старши учител

 

Класни ръководители – II клас:

Диана Иванова  – старши учител

Петя Тавкова - Асенова  – старши учител

Бистра Господинова – старши учител

 

Класни ръководители – III клас:

Красимира Радулова – старши учител

Маргарита Даскалова  – старши учител

Светла Димитрова – старши учител

 

Класни ръководители – IV клас:

Галина Куцева  – старши учител

Инна Митева  – старши учител

Наталия Николова - Борисова – старши учител

 

Учители по предмети в начален етап:

Компютърно моделиране, Човекът и обществото,  Човекът и природата, Технологии и предприемачество, Изобразително изкуство

Весела Ангелова – главен учител

Соня Ангелова  – старши учител

Бистра Господинова – старши учител

 

Учители в прогимназиален етап на обучение

Български език и литература:

Ани Цветкова – главен учител

Надка Понева – старши учител

Немски език:                                     

Первин Алимолла – старши учител

Английски език:

Надя Трачева - учител

Френски език:

Петя Георгиева – старши учител

Математика:

Д-р Диана Стефанова – главен учител

Красимира  Кавалджиева – старши учител

Информационни технологии:

Красимира  Кавалджиева – старши учител

Красимира Филипова – старши учител

История и цивилизация:

Пламен Биков – старши учител

География и икономика:

Стела Иванова - учител

Биология и ЗО:

Елена Койчева – старши учител

Физика и астрономия,  Химия и ООС

Мюжгян Берк – Мехмед – старши учител

Музика

Севдалина Петрова – учител

Изобразително изкуство:

Красимира Филипова – старши учител

Домашна техника и икономия:

Светла Симеонова – старши учител

Физическо възпитание и спорт:

Бояна Андреева – учител

Йордан Жаров – учител

Педагогически съветник:

Румен Филипов

Ресурсен учител:

Любен Филипов

Логопед:

Павлина Ванова

 

Учители в групи за ЦОУД

Ганка Стоянова – старши учител

Керана Атанасова – старши учител

Екатерина Милчева – старши учител

Николина Бураджиева – старши учител

Мария Янакиева – старши учител

Мария Стоянова – старши учител

Николина Куцева – старши учител

Людмила Запрянова – старши учител

 

Административен персонал

Анна Апостолова

Мария Вакрилова

 

Помощно обслужващ персонал

Мария Кръжева

Софка Демирева

Минире Мехмед

Тинка Янкова

Файка Рибарова

 

Портиери

Костадин Симеонов

Николай Бялков

 

Образователни медиатори

Гергана Кръстева

Сабаатин Бекиров