На 27.10.2016 г., се проведе работна среща, част от дейностите проведени през „Седмицата за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”. Представена бе презентация, показваща учебната среда, дейностите на групите по ЦДО, участието на учениците в проекти, празници и съвместни инициативи с родителите. На срещата присъстваха представители на Община Асеновград, Дирекция „Социално подпомагане”, родители, бивши ученици, завършили успешно и реализирали се в професионален аспект. Проведена бе дискусия на тема: "Ролята на родителите и училището при възпитанието на децата".

sre6ta1
sre6ta2
sre6ta3
sre6ta4
sre6ta5
sre6ta6
sre6ta7
sre6ta8
sre6ta9
 
 
Powered by Phoca Gallery